úterý 20. září 2011

Jak koaličním politikům záleží na prosperitě Jižního Města

 Vážení občané Prahy 11,
zasedání zastupitelstva Prahy 11 19.9.2011  ukázalo "křišťálově čistě" jak  ČSSD na Praze 11 bojuje proti korupci. Situaci na Zastupitelstvu velmi dobře vystihuje následující článek přepsaný z Pražského deníku:
Politik osočený z korupce usedl do čela finančního výboru
      
Praha 11 - Přerozdělování trafik - či dokonce tahanice o koryta. Tak hodnotí včerejší zasedání zastupitelstva Prahy 11 členové místní politické opozice.
            Z postu místostarosty totiž odstoupil Oleg Rybníkář (ČSSD), jehož přednedávnem obvinil jeho stranický kolega a též místostarosta Prahy 11 Josef Belaník z nabízení úplatku a podal na něj trestní oznámení. Deník o této kauze podrobně informoval.
            „Jenže Rybníkář rozhodně nepřijde zkrátka. Stal se placeným předsedou sociální a školské komise,“ informoval včera Deník zastupitel Prahy 11 Jiří Štyler (HPP11). Podle zjištění Deníku si díky této funkci Rybníkář přijde měsíčně na více než 40 tisíc korun. „Navíc se stal předsedou finančního výboru, což už vnímáme téměř jako provokaci,“ dodal Štyler.
            Nic jsem neprovedl, chci se očistit,“ reagoval již dříve Rybníkář.
            Podle všech opozičních zastupitelů Prahy 11  je pikantní fakt, že Rybníkáře do čela finančního výboru i školské a sociální komise pomohl instalovat právě Belaník, který na Rybníkáře podal trestní oznámení kvůli údajnému nabízení úplatku.
            „Ano, hlasoval jsem pro. Ctím stranickou disciplínu,“ komentoval to Belaník.

Dovolte mi krátký komentář.
Nemohu a nechci být arbitrem mezi panem místostarostou Belaníkem a Ing. Rybníkářem ohledně nabízeného úplatku v souvislosti s privatizací bytového fondu na Praze 11. Na druhou stranu mne a mé kolegy z opozice samozřejmě zajímá dopad na Prahu 11 a řádné prošetření ze strany kontrolního výboru, aby se zavedla systémová opatření a korupce v Radě MČ Praha 11 se tak nemohla  opakovat. Koalice včetně KSČM ovšem dělá vše pro to, aby tento případ korupce  a jeho  dopadu na Prahu 11 nebyl prošetřen, a proto si raději kupuje hlasovací vstřícnost koaličních zastupitelů novými trafikami na MČ Praha 11 včetně postů v akciových společnostech Prahy 11.  Z případu pana zastupitele Belaníka a Ing. Rybníkáře za ČSSD je možné ovšem již dnes vyvodit tyto závěry:
 • pan zastupitel  Belaník za ČSSD nominuje  na stěžejní pozici předsedy finančního výboru zastupitelstva Prahy 11 osobu, o jejímž korupčním jednání musí být vnitřně přesvědčen, když podal na tuto osobu na policii trestní oznámení
 • ČSSD na Praze 11 považuje za normální donucovat své členy k stranické loyalitě, přestože je v rozporu nejenom  s vnitřním přesvědčením svých členů, ale i slibem zastupitele Prahy 11, v kterém se zavazuje každý zastupitel hájit veřejný zájem. Citujme ze zákona:
  - "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu Prahy 11 a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky."
  - "Členové zastupitelstva jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy."
  Stejně zarážející je skutečnost, že přenosy jednání zastupitelstva Prahy 11 nejsou od doby vystoupení pana redaktora Kmenty na jaře 2011 dostupné občanům na internetu. Když jsem se ptal pana Belaníka na jeho motivy podpory Ing. Rybníkáře na pozici předsedy finančního výboru, tak mi odpověděl : " Vám se to mluví, když nejste členem strany a nemusíte ctít stranickou disciplínu".  Nevím proč, ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na dobu normalizace.

  Zdraví


  Zděnek Kvítek


  neděle 17. dubna 2011

  Za vydáváním pomlouvačného časopisu Blue World s nepravdivými informacemi se skrývá předseda ODS na Praze 11 pan Jiří Janeček a jeho spolupracovník z odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP pan PhDr. Jan Hauser, jehož firmy čerpaly finanční prostředky přes zjevný střet zájmů z rozpočtu MHMP a Centra sociálních služeb

  Kdo by nesouhlasil s základní tezí časopisu Blue World : "Jsme zásadně proti korupci v občanských sdruženích", který vydává občanské sdružení  Blue World hlášené v jedné z mnoha nemovitostí předsedy ODS na Praze 11 pana Jiřího Janečka. Jenže, když tato slova pronáší nejbližší spolupracovníci pana exprimátora Mudr. Béma,  lidé přímo napojení na veřejné penězovody, tato slova dostávají  nepříjemnou pachuť.

  Nemá smysl zde rozebírat zjevné účelové nepravdy v časopise Blue World, které jsou výsledkem osobní frustrace bývalého radního Jiřího Janečka známého především z kauzy tábora pro bezdomovce  a jeho nejbližšího spolupracovníka z Odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP pana Phdr. Jana Hausera, který dokonce často zastupoval pana Janečka na jednáních výboru Zastupitelstva.
  Myslím si, že pro občana by mělo být dnes podstatné, že tunelářské kauzy spojené s působením pana radního Jiřího Janečka a PhDr. Jana Hausera jsou v šetření příslušných orgánů. Zjevný je zde přinejmenším střet zájmů.  Je zapotřebí osvětlit jakým způsobem získávaly společnosti pana Hausera veřejné zakázky jak od MHMP tak od společností přímo napojených na rozpočet MHMP, mezi které patří i Centrum sociálních služeb Praha.  Společnosti vlastněné, vedené PhDr. Janem Hauserem, konkrétně společnost Evropská rozvojová agentura, s.r.o. či společnost FM Consulting s.r.o., dokonce na Praze koordinovaly prostřednictvím pana PhDr. Hausera mezinárodní projekty MHMP v sociální oblasti, tedy v oblasti odpovědnosti pana exradního Jiřího Janečka. Můžete hádat, zda v době spoluvlády radního pana Janečka na Praze 11 měl či neměl uzavřenu pan Jan Hauser zakázku i s MČ Praha 11. Z veřejně dostupných informací je nade vší pochybnost  zřejmé, že pan PhDr. Hauser není nezávislým komentátorem dění na Praze 11, ale že zde sleduje své zájmy.

  Hnutí pro Prahu 11 díky úžasné podpoře občanů Prahy 11 ve volbách  šlape za součinnosti s TOP 09  tunelářům na penězovody a to samozřejmě u nich vyvolává obrannou reakci, která se projevuje na Praze 11 například vydáváním pomlouvačného občasníku Blue World. Z reakce našich oponentů se ukazuje, že jsme na správné cestě.

  Zděnek Kvítek

  Pokud se chcete dozvědět informace o Roztylech, podívejte se na pořady ČT o korupci:


  neděle 30. ledna 2011

  Protikorupční program ABL na Praze 11

  Když se člověk podívá, jak jsou dosud neprůhledně nastaveny procesy na MČ Praha 11, tak se nemůžeme  divit, že MČ Praha 11 přišla za vedení starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského o desetimiliónové částky při nevýhodných prodejích svěřeného obecního majetku. Stále slyšíme ze strany ODS na Praze 11 o protikorupčních opatřeních, ale nevidíme praktické výsledky. Dokonce chybí zájem koalice ODS, ČSSD změnit stávající stav. Vzpomeňme neprůhlednost veřejných zakázek na Praze 11, vyřazení opozice z práce v komisích MČ Praha 11, či přímé řízení médií koalicí, které vede k cenzuře nepohodlných názorů.  Přitom nastartovat změnu lze levně  již samotným přijetím konkrétních  Protikorupčních principů, například  zpracovaných pro obecní zastupitelstva renomovaným občanským sdružením Oživení. Principy jsou shrnuty v obecně přijímaném  Protikorupčním desateru. Tyto principy  se snaží na Praze 11 zavést  dlouhodobě Hnutí pro Prahu 11.

  Z iniciativy zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 a TOP09 bylo svoláno na 7.2.2011 od 15:00 mimořádné veřejné zastupitelstvo Prahy 11 do KC Zahrada, které se bude věnovat působení společnosti ABL na Praze 11. Rozpaky budí již samotný rozpor  oficiálního zdůvodnění  spolupráce starosty Prahy 11 a ABL, s verzí neoficiální-předloženou panem  Josefem Klímou.

  Zděnek Kvítek

  Další zjištění o působnosti ABL a ABI na Praze 11

  Protikorupční nebo korupční linka radnice Prahy 11?

  neděle 2. ledna 2011

  Považujete Jižní Město za dostavěné?

  Starosta MČ Praha 11 Mgr. Mlejnský položil členům HPP11 na společném jednání 28.12.2010  otázku: "Považujete Jižní Město za dostavěné?" V následujícím textu  předkládám moji zkrácenou odpověď na tento dotaz.

  Jsem přesvědčen, že dostavba moderního města tak, aby odpovídalo novým požadavkům, nikdy neskončí, protože by se jeho rozvoj zastavil.
  Rozvoj Jižního Města je zapotřebí soustředit především na dosud nevhodně zastavěné plochy, zelené plochy je naopak zapotřebí maximálně chránit, protože dostatek veřejné zeleně, zdravé životní prostředí jsou podmínkou nutnou pro další rozvoj Jižního Města. Rozumím tomu, že bourání nevhodných staveb je dražší než výstavba na zelené louce, ale Jižní Město má již po 30 letech právo na to, aby se i na něm aplikovaly moderní rozvojové přístupy.
  Hustota obyvatel je na Jižním Městě jedna z nejvyšších v České republice, a proto nelze podporovat na Jižním Městě další monofunkční nízkometrážní bytovou zástavbu, která svojí kvalitou odpovídá původním panelovým domům.
  Špatným přístupem k rozvoji města je budování sídliště Milíčov společností Skanska na zelené louce a bez občanské vybavenosti. Jako členové OS Hezké Jižní Město jsme v otevřeném dopisu upozorňovali na negativní dopady pana starostu již v roce 2009, bohužel nedočkali jsme se řešení.

  Zděnek Kvítek