sobota 4. prosince 2010

Otevřena Právní poradna pro občany Prahy 11 ve věcech životního prostředí

Základem právního státu je dostupnost právní ochrany pro každého. Základní Listina práv a svobod dává každému občanovi České republiky právo na zdravé životní prostředí. Otevření právní poradny ve věcech životního prostředí pro občany Jižního Města Ateliérem životního prostředí za podpory Fondu T-mobile je přímým krokem k tomu, aby svá práva mohl účinněji a účelněji prosazovat na Jižním Městě každý občan.

Ateliér pro životní prostředí je složen z velmi zkušených právníků, kteří se dlouhodobě zabývají právními aspekty ochrany životního prostředí, a proto Občanské sdružení Hezké Jižní Město může jen tuto spolupráci doporučit. Máme praktické kladné výsledky s právníky, například Městský soud v Praze vynesl rozsudek o zrušení územního rozhodnutí pro Milíčov sever (MHM Prahy čj. S-MHMP 21530/2006/OST/Fr ze dne 15.března 2007, kterým byla umístěna stavba nazvaná „obytný soubor Milíčov, Praha 11“).
Jsem přesvědčen, že udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí je zájmem  investorů-developerů, a proto jistě přivítají osvětu občanů. Všichni zúčastnění musí mít společný zájem na zprůhlednění podmínek v oblasti územního rozvoje na Jižním Městě a jeho nastavení v souladu s zákonnými ustanoveními.

Zděnek Kvítek

neděle 21. listopadu 2010

Poděkování voličům

Vážení a milí,
předně mi dovolte, abych Vám, našim voličům poděkoval za obrovskou podporu v komunálních a magistrátních volbách, kde Hnutí pro Prahu 11 získalo 9 mandátů  a tak se stalo druhou nejsilnější stranou na Praze 11. I ve volbách do Zastupitelstva HMP jsme získali neuvěřitelných 5,42 % přepočtených platných hlasů, což tentokrát bohužel ještě  nestačilo k získání mandátu v MHMP.
Obdivuji moudrost voličů, kteří se nenechali nachytat na modré vymývání mozků za peníze daňových poplatníků panem starostou a volebním vůdcem ODS na Praze 11 Mgr. Mlejnským. Vzpomeňme na účelově propagandistickou bilboardovou akci Lepší Jižní Město, či 11 dnů Prahy 11, kde se  prezentovali kandidáti ODS a Věcí veřejných do komunálních voleb a voleb do zastupitelstva HMP. Výdaje městské části  před volbami byly obrovské, jen na jeden den, akci  Balonstory a plážová party, přispěl od 15:00 do 22:00  hodin každý občan Jižního Města 10 Kč, protože samotný rozpočet akce převyšoval 800 tisíc Kč.
Za naprosto skandální považuji, když starosta Mgr. Mlejnský poslal týden před volbami tisícům nespokojených občanů  podepsaných pod peticemi osobní dopis starosty, v kterém napadl  organizátory  petic z opozice a mne osobně z korupce. Je fackou demokracii, že mně, ani nikomu jinému, nebylo umožněno se vyjádřit k názoru pana starosty.  Je to zřejmé zneužití postavení starosty pro své zájmy , více informací naleznete na :Zneužívání funkce starosty na Praze 11 . Naprosto mne děsí příští volby, až bude předseda vlády, hejtman, starosta zneužívat obdobně svého postavení a bude na náklady veřejných rozpočtů poštou posílat hanlivé pamflety o svých politických oponentech týden před volbami. Myslel jsem si, že něco podobného je proveditelné jen v totalitních státech, dnes vidím, že je to možné i před volbami na Praze 11.
Vytvoření koalice ODS, ČSSD, Pražané za svá práva  a  KSČM  na Praze 11 není dobrá zpráva pro Jižní Město. Po volbách se každý volič těchto stran překvapivě doslechl, že tyto strany mají 90% společného ve svém volebním programu. Člověk vidí v praxi, jak komunální politika je o moci a vlivu za každou cenu.
Jsem velmi rád, že Hnutí pro Prahu 11 s TOP 09 na Praze 11 nabídlo ČSSD pozici starosty pro  volebního lídra ČSSD pana Ladislava Kárského a počet míst v Radě Prahy 11 odpovídající počtu radních z TOP 09. Naše velkorysá nabídka pro ČSSD nebyla akceptována, byla raději přijata nabídka zprofanované ODS, což hodně vypovídá o vnitřních poměrech v ČSSD. 
Skeptici tvrdí, že pokud by volby mohly přinést změnu, tak by je zrušily už komunisté v době totality. Já jsem z tohoto pohledu optimista a věřím, že účelový mocenský handl není v Praze a městských částech dlouhodobě udržitelný.
Na závěr bych rád slíbil všem občanům, kteří nám dali důvěru, že my budeme důslednou konstruktivní opozicí vůči současné koalici. Ke korupci na Jižním Městě zůstaneme nekompromisní.Zdraví

Váš

Zděnek Kvítek