čtvrtek 16. května 2013

Veřejný zájem musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukroméhoInformace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 65/2012 ze dne 10. května 2013.

Sylva Dostálová
tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu