pátek 5. dubna 2013ODS  s  ČSSD schválila paušální  šestinásobné snížení náhrad výdělku pro živnostníky na nejnižší možnou úroveň  a sice na úroveń  minimální hrubé mzdy vyplácené zaměstnancům. V praxi tak ukazuje, že ODS a ČSSD v praxi přistupuje již dnes k živnostníkům jako k občanům druhé kategorie.


Nedávno rozbouřil veřejné mínění stínový ministr financí za ČSSD Ing. Jan Mládek svým vystoupením na sjezdu ČSSD v Ostravě 16. března 2013, kde uvedl, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění a parazitují tak na zaměstnancích. Výrok odsoudil jak předseda vlády pan Petr Nečas, tak předseda ČSSD pan Sobotka a následně se omluvil  i autor výroku pan Mládek. Zvláště tvrdě bránil zájmy živnostníků v médiích proti  panu Mládkovi zakladatel pravé frakce  ODS Jiří Janeček. Ponechme prázdná slova a podívejme se na činy koalice ODS a ČSSD na Praze 11 vůči živnostníkům, respektive jejich zástupcům zvoleným do Zastupitelstva Prahy 11.

Jak jsou v praxi již dnes vnímáni živnostníci na Praze 11, kde byl do založení pravé frakce ODS pan Jiří Janeček mnohaletým předsedou?

Koalice ODS a ČSSD na Praze 11 pod vedením pana starosty Mgr.  Dalibora Mlejnského za podpory zakladatele pravé frakce ODS Jiřího Janečka  prosadila v Zastupitelstvu Prahy 11 paušální téměř šestinásobné snížení náhrad zastupitelům ze stran živnostníků z původní paušální odměny 290 Kč/hodinu  na 50 Kč/hodinu - úroveń  minimální hrubé mzdy vyplácené zaměstnancům. Své kroky koalice zdůvodnila na posledním zasedání Zastupitelstva Prahy 11 dne 26.3.2013 nutnými úsporami v deficitním rozpočtu MČ Praha 11. Pokud tento nepřátelský trend politiků ODS a ČSSD  vůči živnostníkům bude nadále v praxi pokračovat, hrozí naplnění černého scénáře popsaného panem Mládkem na sjezdu ČSSD a sice, že příště živnostníkům bude přidělena paušálně  minimální penze, omezená zdravotní péče a sociální podpora na úrovni životního minima.

Zděnek Kvítekpondělí 1. dubna 2013


Promarněná šance udržitelného územního rozvoje Jižního Města, odvolání zástupců Hnutí pro Prahu 11 koalicí


Promarněná šance udržitelného územního rozvoje Jižního Města, odvolání zástupců Hnutí pro Prahu 11 koalicí (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva ) z Výboru pro územní rozvoj Prahy 11 a následná rezignace urbanisty prof. Ing. Arch. Karla Maiera, CSc.

Hnutí pro Prahu 11 dlouhodobě kritizuje výprodej pozemků za zlomkové ceny a účelové úpravy územního plánu, a proto prosazovalo ve Výboru pro územní rozvoj následující systémové cíle:


  • Zpracování rozvoje území za účasti veřejnosti a připravit podmínky pro Regulační plány dle stavebního zákona, které na Jižním Městě chybí.
  • Přeměnit neveřejné výbory pro územní rozvoj na veřejné, aby občané nebyli jen informováni o přijatých rozhodnutích, ale mohli se spolupodílet při formulacích stanovisek Výboru
  • Přizvat odborníky především z akademické obce, kteří nejsou bezprostředně napojeni na penězovody konkrétních developerů. Urbanista prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc se nechal přesvědčit k nominaci za Hnutí pro Prahu 11 do Výboru pro územní rozvoj Prahy 11, protože chtěl jako odborník a občan Prahy 11 přispět svými znalostmi a zkušenostmi k udržitelnému rozvoji Jižního Města. Pan profesor měl jen jednu podmínku a to, že bude vždy ve výboru hlasovat dle svého vnitřního přesvědčení a toto své přesvědčení i následně naplňoval při svém vystupování a hlasování na Výboru.

Prosazování našich cílů se ovšem nelíbilo těm, kteří na Jižním Městě vládnou, především obchodníkům s pozemky a s územními limity, které jen zajímá krátkodobý zisk bez ohledu na občany.

Nejprve koalice (ODS, ČSSD a Pražané za svá práva) prosadila neveřejnost Výborů pro územní rozvoj Prahy 11. Zástupci koalice nebyli schopni na veřejných jednáních odpovídat na dotazy občanů a zdůvodnit obhajovaná stanoviska (video), která často byla v protikladu s vlastním volebním programem koalice. Zástupci koalice byli zvyklí chodit do výboru bez přípravy hlasovat dle zadání a samozřejmě nebyli schopni zdůvodnit před veřejností svá absurdní hlasování. Veřejnost samozřejmě na tyto protiklady výroků koalice upozorňovala, což vedlo následně ke zrušení výborů pro územní rozvoj pro veřejnost.

Výbor pod vedením pana Jiřího Janečka za ODS sice byl následně bez účasti veřejnosti, ale stále překáželi členové výboru za Hnutí pro Prahu 11, kteří požadovali vysvětlení absurdních stanovisek koalice a předkládali podněty občanů. Aktivní přístup opozice se nelíbil ani za zavřenými dveřmi koalici a proto se rozhodli dle příkladu bolševiků v duchu Národní fronty vyloučit zástupce nepohodlné nejsilnější opoziční strany Hnutí pro Prahu 11 ze všech výborů zastupitelstva, včetně Výboru pro územní rozvoj (článek). Formální důvody vyloučení koalicí nebyly uvedeny, navrhovatel, předseda ODS na Praze 11, pan Gabriel jen uvedl jako důvod k odvolání na stránkách ODS, že se nedá s členy výboru za HPP 11 „konstruktivně„ spolupracovat.

Následně na protest rezignoval z Výboru pro územní rozvoj na vlastní žádost prof. Karel Maier, který ve svém rezignačním dopisu uvedl: “V nastalé situaci, kdy politická moc a její neschopnost komunikace s odlišnými názory převládly nad otevřeným demokratickým diskursem i v odborných záležitostech, ale pokládám svoji další účast na činnosti takto „usměrněného“ výboru za bezesmyslnou“ (rezignace)


Na březnovém zastupitelstvu 26.3 byli na uvolněná místa dovoleni koalicí noví již prověření členové výboru, kteří jsou známí napojením na penězovody MČ Praha 11.

Každý občan Prahy 11 a především volič by si měl položit otázku, zda souhlasí s tím, aby byla opozice, zástupci nejsilnější opoziční strany, vylučováni z výborů zastupitelstva za hájení svých názorů a zda je správné, aby koalice kontrolovala ve výborech zastupitelstva včetně Kontrolního výboru sama sebe. Určitě se novou volbou podařilo zajistit ve výborech „konstruktivní“ vztahy, ale výbory tak ztratily své poslání. Rád bych poděkoval TOP 09, druhé nejsilnější opoziční straně v zastupitelstvu na Praze 11, že se rázně ohradila proti vylučování zástupců HPP 11 z Výborů zastupitelstva Prahy 11.Zděnek Kvítek
vyloučený člen výboru pro územní rozvoj, 

který považuje vyloučení za ocenění kvality své opoziční práce ze strany koalice