neděle 10. listopadu 2013

Sociální pomoc mladým rodinám nebo další tunel koalice ODS, ČSSD, Občané za svá práva a KSČM na Praze 11


Na Zastupitelstvu Prahy 11 dne 5. listopadu 2013 si prohlasovala koalice nákup nájemních bytů v hodnotě několika stovek miliónů korun, konkrétně v tomto případě každý občan Jižního Města včetně nemluvňat zaplatil za tento jediný nákup 10 000 Kč. Nákup nájemních bytů  koalice zdůvodnila potřebou sociálních bytů pro mladé rodiny, důchodce a z veřejného zájmu.
Jenže záměru sociálních bytů vůbec neodpovídal předmět nákupu. Radnice totiž nakoupila pro sociálně slabé byty za cenu kolem 50 000 Kč/ m2 včetně bytů  o velikosti i převyšující 100 m2. Pro orientaci dodávám, že tatáž koalice prodávala v tomto roce byty nájemníkům v původní zástavbě za 10 000 Kč/m2. Navíc městská část si nevyjednala pro nákup nájemních bytů v celém domu množstevní slevu ve výši 20 %  a pozemek koupila za neuvěřitelnou cenu 11 000 Kč/ m2. Pro dokreslení, v bezprostředním okolí prodala koalice pozemky za 5x nižší cenu. Když jsem  upozorńoval na Zastupitelstvu, že byty nad 100 m2 s lodžijí nelze považovat za sociální byty, byl jsem upozorněn, že takto velké byty jsou určeny pro rodiny s větším počtem dětí. Tyto údajně sociální byty jsou samozřejmě plánované v domech s garážemi.

Stovka bytů je jen kapkou v moři vedle počtu nákupů/prodejů bytů mladými rodinami na hypotéku na Jižním Městě. Takže normální Nevyvolená čtyřčlenná rodina si nejenom  bude muset zaplatit na Jižním Městě hypotéku za nový byt ze svého, ale navíc přispěje Vyvolené rodině 40 000,- Kč. Nákup nájemních sociálních bytů též významně deformuje trh s byty na Jižním Městě.

Výše uvedený nákup bytů samozřejmě nemá nic společného s podporou rodin s dětmi nebo důchodců. Je to jen způsob jak získat peníze z nevýhodné transkace navíc a jak odměnit pár příznivců Koalice byty placenými z naší společné městské kapsy. Navíc pro příznivce Koalice je zcela běžné, že nájemní byt přidělený v sociálním, veřejném  zájmu je následně nabídnut k odprodeji za zcela netržních podmínek. Tak se vytváří korupční platforma Jižního Města.

Je zrůdné, když Koalice zneužívá sociálního cítění občanů Jižního Města a ve skutečnosti pro potřebné obyvatele Jižního Města nic nedělá. V složité sociální situaci na Jižním Městě není dnes stovka privilegovaných, ale tisíce občanů. Každý z nás ví, že v každém vchodu na Jižním Městě se najdou tři sociálně slabé rodiny, které potřebují pomoci. Když si to spočtete, vyjde Vám potřeba pomoci adresně tisícům lidí, ale ne jen Vyvolené stovce v řádu několika miliónů korun.


neděle 3. listopadu 2013

Ministerstvo životního prostředí neudělilo 13.9.2013 společnosti Skanska Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených druhů, kterou žádala pro výstavbu sídliště Milíčov

Tento výrok je zcela logický, protože výstavba na Milíčově nesplňuje žádnou z podmínek pro udělení vyjímky, kterou stanovil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) Nejvyšší správní soud.
Bohužel musíme konstatovat, že opět Odůvodnění Rozhodnutí MŽP podepsané Ing. Kuklíkem, ředitelem odboru výkonu státní správy MŽP, je zmatečné a nevychází ze zjištění stavu přímo na místě výstavby. Rozhodnutí obsahuje opět obdobné vady, které obsahovalo i Rozhodnutí Ing. Kuklíka v roce 2009 o Udělení vyjímky. Tyto vady byly nakonec důvodem pro zrušení Rozhodnutí Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem a soud konstatoval, že každá z výhrad soudu sama o sobě je tak významná, že je důvodem ke zrušení rozhodnutí.

Bližší informace o Milíčovu podává pořad Ekoforum Českého rozhlasu

čtvrtek 16. května 2013

Veřejný zájem musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukroméhoInformace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 65/2012 ze dne 10. května 2013.

Sylva Dostálová
tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

pátek 5. dubna 2013ODS  s  ČSSD schválila paušální  šestinásobné snížení náhrad výdělku pro živnostníky na nejnižší možnou úroveň  a sice na úroveń  minimální hrubé mzdy vyplácené zaměstnancům. V praxi tak ukazuje, že ODS a ČSSD v praxi přistupuje již dnes k živnostníkům jako k občanům druhé kategorie.


Nedávno rozbouřil veřejné mínění stínový ministr financí za ČSSD Ing. Jan Mládek svým vystoupením na sjezdu ČSSD v Ostravě 16. března 2013, kde uvedl, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění a parazitují tak na zaměstnancích. Výrok odsoudil jak předseda vlády pan Petr Nečas, tak předseda ČSSD pan Sobotka a následně se omluvil  i autor výroku pan Mládek. Zvláště tvrdě bránil zájmy živnostníků v médiích proti  panu Mládkovi zakladatel pravé frakce  ODS Jiří Janeček. Ponechme prázdná slova a podívejme se na činy koalice ODS a ČSSD na Praze 11 vůči živnostníkům, respektive jejich zástupcům zvoleným do Zastupitelstva Prahy 11.

Jak jsou v praxi již dnes vnímáni živnostníci na Praze 11, kde byl do založení pravé frakce ODS pan Jiří Janeček mnohaletým předsedou?

Koalice ODS a ČSSD na Praze 11 pod vedením pana starosty Mgr.  Dalibora Mlejnského za podpory zakladatele pravé frakce ODS Jiřího Janečka  prosadila v Zastupitelstvu Prahy 11 paušální téměř šestinásobné snížení náhrad zastupitelům ze stran živnostníků z původní paušální odměny 290 Kč/hodinu  na 50 Kč/hodinu - úroveń  minimální hrubé mzdy vyplácené zaměstnancům. Své kroky koalice zdůvodnila na posledním zasedání Zastupitelstva Prahy 11 dne 26.3.2013 nutnými úsporami v deficitním rozpočtu MČ Praha 11. Pokud tento nepřátelský trend politiků ODS a ČSSD  vůči živnostníkům bude nadále v praxi pokračovat, hrozí naplnění černého scénáře popsaného panem Mládkem na sjezdu ČSSD a sice, že příště živnostníkům bude přidělena paušálně  minimální penze, omezená zdravotní péče a sociální podpora na úrovni životního minima.

Zděnek Kvítekpondělí 1. dubna 2013


Promarněná šance udržitelného územního rozvoje Jižního Města, odvolání zástupců Hnutí pro Prahu 11 koalicí


Promarněná šance udržitelného územního rozvoje Jižního Města, odvolání zástupců Hnutí pro Prahu 11 koalicí (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva ) z Výboru pro územní rozvoj Prahy 11 a následná rezignace urbanisty prof. Ing. Arch. Karla Maiera, CSc.

Hnutí pro Prahu 11 dlouhodobě kritizuje výprodej pozemků za zlomkové ceny a účelové úpravy územního plánu, a proto prosazovalo ve Výboru pro územní rozvoj následující systémové cíle:


  • Zpracování rozvoje území za účasti veřejnosti a připravit podmínky pro Regulační plány dle stavebního zákona, které na Jižním Městě chybí.
  • Přeměnit neveřejné výbory pro územní rozvoj na veřejné, aby občané nebyli jen informováni o přijatých rozhodnutích, ale mohli se spolupodílet při formulacích stanovisek Výboru
  • Přizvat odborníky především z akademické obce, kteří nejsou bezprostředně napojeni na penězovody konkrétních developerů. Urbanista prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc se nechal přesvědčit k nominaci za Hnutí pro Prahu 11 do Výboru pro územní rozvoj Prahy 11, protože chtěl jako odborník a občan Prahy 11 přispět svými znalostmi a zkušenostmi k udržitelnému rozvoji Jižního Města. Pan profesor měl jen jednu podmínku a to, že bude vždy ve výboru hlasovat dle svého vnitřního přesvědčení a toto své přesvědčení i následně naplňoval při svém vystupování a hlasování na Výboru.

Prosazování našich cílů se ovšem nelíbilo těm, kteří na Jižním Městě vládnou, především obchodníkům s pozemky a s územními limity, které jen zajímá krátkodobý zisk bez ohledu na občany.

Nejprve koalice (ODS, ČSSD a Pražané za svá práva) prosadila neveřejnost Výborů pro územní rozvoj Prahy 11. Zástupci koalice nebyli schopni na veřejných jednáních odpovídat na dotazy občanů a zdůvodnit obhajovaná stanoviska (video), která často byla v protikladu s vlastním volebním programem koalice. Zástupci koalice byli zvyklí chodit do výboru bez přípravy hlasovat dle zadání a samozřejmě nebyli schopni zdůvodnit před veřejností svá absurdní hlasování. Veřejnost samozřejmě na tyto protiklady výroků koalice upozorňovala, což vedlo následně ke zrušení výborů pro územní rozvoj pro veřejnost.

Výbor pod vedením pana Jiřího Janečka za ODS sice byl následně bez účasti veřejnosti, ale stále překáželi členové výboru za Hnutí pro Prahu 11, kteří požadovali vysvětlení absurdních stanovisek koalice a předkládali podněty občanů. Aktivní přístup opozice se nelíbil ani za zavřenými dveřmi koalici a proto se rozhodli dle příkladu bolševiků v duchu Národní fronty vyloučit zástupce nepohodlné nejsilnější opoziční strany Hnutí pro Prahu 11 ze všech výborů zastupitelstva, včetně Výboru pro územní rozvoj (článek). Formální důvody vyloučení koalicí nebyly uvedeny, navrhovatel, předseda ODS na Praze 11, pan Gabriel jen uvedl jako důvod k odvolání na stránkách ODS, že se nedá s členy výboru za HPP 11 „konstruktivně„ spolupracovat.

Následně na protest rezignoval z Výboru pro územní rozvoj na vlastní žádost prof. Karel Maier, který ve svém rezignačním dopisu uvedl: “V nastalé situaci, kdy politická moc a její neschopnost komunikace s odlišnými názory převládly nad otevřeným demokratickým diskursem i v odborných záležitostech, ale pokládám svoji další účast na činnosti takto „usměrněného“ výboru za bezesmyslnou“ (rezignace)


Na březnovém zastupitelstvu 26.3 byli na uvolněná místa dovoleni koalicí noví již prověření členové výboru, kteří jsou známí napojením na penězovody MČ Praha 11.

Každý občan Prahy 11 a především volič by si měl položit otázku, zda souhlasí s tím, aby byla opozice, zástupci nejsilnější opoziční strany, vylučováni z výborů zastupitelstva za hájení svých názorů a zda je správné, aby koalice kontrolovala ve výborech zastupitelstva včetně Kontrolního výboru sama sebe. Určitě se novou volbou podařilo zajistit ve výborech „konstruktivní“ vztahy, ale výbory tak ztratily své poslání. Rád bych poděkoval TOP 09, druhé nejsilnější opoziční straně v zastupitelstvu na Praze 11, že se rázně ohradila proti vylučování zástupců HPP 11 z Výborů zastupitelstva Prahy 11.Zděnek Kvítek
vyloučený člen výboru pro územní rozvoj, 

který považuje vyloučení za ocenění kvality své opoziční práce ze strany koalice