sobota 4. prosince 2010

Otevřena Právní poradna pro občany Prahy 11 ve věcech životního prostředí

Základem právního státu je dostupnost právní ochrany pro každého. Základní Listina práv a svobod dává každému občanovi České republiky právo na zdravé životní prostředí. Otevření právní poradny ve věcech životního prostředí pro občany Jižního Města Ateliérem životního prostředí za podpory Fondu T-mobile je přímým krokem k tomu, aby svá práva mohl účinněji a účelněji prosazovat na Jižním Městě každý občan.

Ateliér pro životní prostředí je složen z velmi zkušených právníků, kteří se dlouhodobě zabývají právními aspekty ochrany životního prostředí, a proto Občanské sdružení Hezké Jižní Město může jen tuto spolupráci doporučit. Máme praktické kladné výsledky s právníky, například Městský soud v Praze vynesl rozsudek o zrušení územního rozhodnutí pro Milíčov sever (MHM Prahy čj. S-MHMP 21530/2006/OST/Fr ze dne 15.března 2007, kterým byla umístěna stavba nazvaná „obytný soubor Milíčov, Praha 11“).
Jsem přesvědčen, že udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí je zájmem  investorů-developerů, a proto jistě přivítají osvětu občanů. Všichni zúčastnění musí mít společný zájem na zprůhlednění podmínek v oblasti územního rozvoje na Jižním Městě a jeho nastavení v souladu s zákonnými ustanoveními.

Zděnek Kvítek