neděle 30. ledna 2011

Protikorupční program ABL na Praze 11

Když se člověk podívá, jak jsou dosud neprůhledně nastaveny procesy na MČ Praha 11, tak se nemůžeme  divit, že MČ Praha 11 přišla za vedení starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského o desetimiliónové částky při nevýhodných prodejích svěřeného obecního majetku. Stále slyšíme ze strany ODS na Praze 11 o protikorupčních opatřeních, ale nevidíme praktické výsledky. Dokonce chybí zájem koalice ODS, ČSSD změnit stávající stav. Vzpomeňme neprůhlednost veřejných zakázek na Praze 11, vyřazení opozice z práce v komisích MČ Praha 11, či přímé řízení médií koalicí, které vede k cenzuře nepohodlných názorů.  Přitom nastartovat změnu lze levně  již samotným přijetím konkrétních  Protikorupčních principů, například  zpracovaných pro obecní zastupitelstva renomovaným občanským sdružením Oživení. Principy jsou shrnuty v obecně přijímaném  Protikorupčním desateru. Tyto principy  se snaží na Praze 11 zavést  dlouhodobě Hnutí pro Prahu 11.

Z iniciativy zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 a TOP09 bylo svoláno na 7.2.2011 od 15:00 mimořádné veřejné zastupitelstvo Prahy 11 do KC Zahrada, které se bude věnovat působení společnosti ABL na Praze 11. Rozpaky budí již samotný rozpor  oficiálního zdůvodnění  spolupráce starosty Prahy 11 a ABL, s verzí neoficiální-předloženou panem  Josefem Klímou.

Zděnek Kvítek

Další zjištění o působnosti ABL a ABI na Praze 11

Protikorupční nebo korupční linka radnice Prahy 11?

neděle 2. ledna 2011

Považujete Jižní Město za dostavěné?

Starosta MČ Praha 11 Mgr. Mlejnský položil členům HPP11 na společném jednání 28.12.2010  otázku: "Považujete Jižní Město za dostavěné?" V následujícím textu  předkládám moji zkrácenou odpověď na tento dotaz.

Jsem přesvědčen, že dostavba moderního města tak, aby odpovídalo novým požadavkům, nikdy neskončí, protože by se jeho rozvoj zastavil.
Rozvoj Jižního Města je zapotřebí soustředit především na dosud nevhodně zastavěné plochy, zelené plochy je naopak zapotřebí maximálně chránit, protože dostatek veřejné zeleně, zdravé životní prostředí jsou podmínkou nutnou pro další rozvoj Jižního Města. Rozumím tomu, že bourání nevhodných staveb je dražší než výstavba na zelené louce, ale Jižní Město má již po 30 letech právo na to, aby se i na něm aplikovaly moderní rozvojové přístupy.
Hustota obyvatel je na Jižním Městě jedna z nejvyšších v České republice, a proto nelze podporovat na Jižním Městě další monofunkční nízkometrážní bytovou zástavbu, která svojí kvalitou odpovídá původním panelovým domům.
Špatným přístupem k rozvoji města je budování sídliště Milíčov společností Skanska na zelené louce a bez občanské vybavenosti. Jako členové OS Hezké Jižní Město jsme v otevřeném dopisu upozorňovali na negativní dopady pana starostu již v roce 2009, bohužel nedočkali jsme se řešení.

Zděnek Kvítek