pondělí 8. září 2014

Nájemní bydlení na Praze 11 jako kořist


Zástupci politické divize Passerova developerského projektu Pro Prahu (nezaměňovat za Hnutí pro Prahu 11) navrhli na posledním zasedání zastupitelstva Prahy 11 1.9.2014  zprivatizovat všechny nájemní byty, které byly přiděleny nájemníkům po roku 2006, tedy po skončení privatizace na Praze 11. Tento svůj záměr odůvodňují údajnou nápravou křivd, která byla těmto nájemníkům způsobena tím, že jim byl přidělen byt na dobu neurčitou a nemohou si ho nyní zprivatizovat, což je eufemistické označení pro nákup za zlomkovou cenu tržní ceny, faktor 2,7. Tento záměr byl prohlasován na Zastupitelstvu koalicí ODS, ČSSD, Pro Prahu (Passerova divize), Náš Domov pana starosty Mlejnského, KSČM, OK strana pana Janečka přes odpor opozice Hnutí pro Prahu 11, TOP 09.  Tyto byty na dobu neurčitou byly přidělovány v minulém 8 letém období koalice zcela účelově a netransparentně  spřízněným osobám stávající koalice, často tyto osoby naleznete na kandidátních listinách koaličních stran. Tyto osoby chtějí nyní zpeněžit tento majetek obce, který je určen pro všechny spoluobčany Jižního Města v tíživé bytové situaci. 

Zde je zapotřebí uvést několik hlavních faktů a vyvrátit mýty:

a) Městská část potřebuje téměř 5000 nájemních bytů při své velikosti pro občany v tísnivé životní situaci a na Jižním Městě nelze zastavovat další zelené plochy výstavbou nových sociálních bytů. Není možné vytvářet křivdy nové a větší, a proto nelze připravit MČ Praha 11 o další stovku (stovky) miliónů.
b) Byty z veřejného zájmu na dobu neurčitou pro přítelíčky radniční koalice
c) Křivda byla způsobena občanům, kterým nebyl přidělen byt pro uspokojování tíživé bytové potřeby. Tedy těm občanům, kterým takový byt nebyl přidělen a museli si vzít na jeho nákup půjčku nebo hypotéku, kterou budou splácet z průměrného platu celý život. Je zcela nemorální, aby občané, kteří si museli koupit byt za své prostředky, platili nyní prostřednictvím svých daní netržní prodej bytů. Z pohledu občana je zcela vedlejší z jaké části veřejného majetku mu byl byt poskytnut, tedy zda byl ve vlastnictví obce nebo státu.
c) Musíme prodávat na Praze 11 levně byty, abychom je mohli draze nakoupit od spřátelených developerů? Tak se ptá občan z Občanského sdružení Pohodové bydlení  prodejní  koalice.

Nájemní bydlení je běžnou součástí vyspělého světa pro ty občany, kteří si nemohou v dané chvíli dovolit vlastní bydlení a je vyjádřením zcela normální lidské solidarity. Musím říci, že mne celkem pobavilo, když mi komunisté nabídli během Zastupitelstva přihlášku do jejich strany, když tak chráním na rozdíl od nich, stoupenců privatizace,  nájemní bydlení.  No zde musím připomenout, že v Čechách platilo Domovské právo jehož součástí bylo minimální zajištění i bytových potřeb  již od roku 1849 a že to byli právě komunisté, kteří toto právo v roce 1948 zrušili.

Je smutné vidět stávající koalici "privilegovaných", jak svorně "neideologicky"  hlasuje pravice s levicí o prodeji nájemních bytů, přidělených ve veřejném zájmu po  17 letech "budování" tržního  kapitalismu s "neviditelnou"  rukou trhu na Praze 11.

Bohužel musím říci jako opoziční zastupitel, že "ruka" byla na Jižním Městě v posledním volebním období velmi viditelná pro ty, kteří ji chtěli vidět. Na druhou stranu, osobní prospěch měli z této ruky Ti, kteří dělali, že ji nevidí, protože pak k nim byla štědrá.

Obávám se, že pokud pro voliče v následujících komunálních volbách  má jejich volební hlas větší cenu než je hodnota předvolební buchty nebo párku a nespokojí se s "bajkami" v Klíči, je vhodné, aby si pro vytvoření vlastního názoru prošli jednání Zastupitelstva a kdo jak hlasoval. Často předvolební hesla na volebních poutačích koalice propagují názory, které jsou v přímém protikladu s kroky, které byly na půdě Zastupitelstva koalicí prosazovány.

Zdraví

Zděnek Kvítek