neděle 3. listopadu 2013

Ministerstvo životního prostředí neudělilo 13.9.2013 společnosti Skanska Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených druhů, kterou žádala pro výstavbu sídliště Milíčov

Tento výrok je zcela logický, protože výstavba na Milíčově nesplňuje žádnou z podmínek pro udělení vyjímky, kterou stanovil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) Nejvyšší správní soud.
Bohužel musíme konstatovat, že opět Odůvodnění Rozhodnutí MŽP podepsané Ing. Kuklíkem, ředitelem odboru výkonu státní správy MŽP, je zmatečné a nevychází ze zjištění stavu přímo na místě výstavby. Rozhodnutí obsahuje opět obdobné vady, které obsahovalo i Rozhodnutí Ing. Kuklíka v roce 2009 o Udělení vyjímky. Tyto vady byly nakonec důvodem pro zrušení Rozhodnutí Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem a soud konstatoval, že každá z výhrad soudu sama o sobě je tak významná, že je důvodem ke zrušení rozhodnutí.

Bližší informace o Milíčovu podává pořad Ekoforum Českého rozhlasu

Žádné komentáře:

Okomentovat